Metsa majandamine

Istutame metsa, hooldame noorendikke ning teostame hooldus- ja uuendusraiet, nii enda kui kliendi metsas. OÜ Priimo Mets omab PEFC tarneahela sertifikaati.

Hooldusraie eesmärk on suunata metsa kasvu vastavalt soovidele, parandades puude kasvu tingimusi luues sellega eeldused puidu väärtuse tõusuks. Hooldusraie käigus muudetakse puistu liigilist ja kvalitatiivset koosseisu võimaldamaks tulevikus saada maksimaalset tulu.

Uuendusraie on oma sisult "saagi koristus" ehk enamasti küpse metsa raie, oluline on majanduslik tulu. Uuendusraie käigus luuakse tingimused uue metsapõlvkonna tekkeks, sellest ka nimetus.

Raieõiguse müügi puhul annab müüja õiguse majandada oma metsas kokkulepitud tingimustel. Üldjuhul korraldab metsafirma raied ja omandab metsamaterjali, kuid maa jääb omanikule.

 Ostame metsakinnistuid ja raieõigusi. Saada päring meie vormi kaudu ja võtame Teiega peagi ühendust.


1

Võta meiega ühendust

Müügisoovi korral edasta meile oma kontaktid ja müüdava objekti andmed
2

Teeme pakkumise

Võta aega pakkumisega tutvuda ja vajadusel konsulteeri meie spetsialistidega
3

Sõlmime lepingu

Lepime kokku kõik objektiga seotud tingimused
4

Asume tööle

Anname teile jooksvalt infot tööde edenemise osas