1

Metsa majandamine

Istutame metsa, hooldame noorendikke ning teostame hooldus- ja uuendusraiet, nii enda kui kliendi metsas.
2

Hakkepuidu tootmine

Toodame raie- või saeveski jäätmetest ning võsast hakkpuitu, teise nimega energiapuitu või biomassi.
3

Saematerjali tootmine

Toodame väikeses koguses okaspuu saematerjali. Toodete nomenklatuur ja saadavus võib erineda sõltuvalt hooajast.
4

Puidujäätmete vastuvõtt

Võtame tasuta vastu puidujäätmeid (Rapla vallas, Iira külas, Metsamajandi kinnistul).

OÜ Priimo Mets partnerid ja kliendid