est eng
Otsing
 
Ettevõttest

Projekt „Priimo Mets OÜ ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Seadmete soetamisega muutub Priimo Mets OÜ tootmine ressursisäästlikumaks. Projekti tulemusena hakatakse toorainet paremini ära kasutama, lisaks väheneb tootepraagi kogus.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Ressursisäästuprojekt sisaldab hakkuri koos traktoriga soetamist ja nende kasutuselevõttu olemasolevate renditavate seadmete asemel. Uute seadmete kasutusele võtmine parandab tooraine kasutust ja tõstab protsessi efektiivsust. Hetkel saadakse kätte 0,837 MWh/m3tooraine kohta, aga meetme rakendamisel tõuseb see 0,847 €/m3 peale.

Toetuse summa (EUR): 236 628,00 €

OÜ Priimo Mets on asutatud 1993 augustis Eesti eraisikute poolt. Juhatuse liikmed on kõrgema metsamajandusliku haridusega.

Põhilised tegevusvaldkonnad on:

  • metsakasvatus
  • metsavarumine
  • puidu transport
  • sae- ja höövelmaterjali tootmine ja müük
  • energia- ja hakkepuidu tootmine ja müük

Üks olulisemaid tegevusvaldkondi on oma metsade majandamine ja metsamaa pindala järk-järguline suurendamine.

OÜ Priimo Mets tegutsemiskoht on Raplamaal Rapla vallas Iira külas (asukohakaart)

OÜ Priimo Mets ; Iira küla, Rapla maakond ; priimo.mets@priimo.ee website by